ISO27001.BG за Стандарта Сертификация Обучениe +359 2 862 83 57

Какво е ISO/IEC 27001:2022?


ISO/IEC 27001:2022 е международен стандарт поставящ изисквания към управлението на сигурността на информацията, киберсигурността и защитата на поверителността.

ISO 27001 ISO/IEC 27001 най-често се прилага от организации предоставящи IT услуги, софтуерни разработчици, аутосрсинг компании, банки и финансови институции, държавни аденции, обществени организации, производители на оборудване, проектанти, търговци, консултанти и други.

Основният му фокус е върху организационни мерки, намаляващи или модифициращи рисковете за поверителността, интегритета и наличието на информацията, като тези мерки се прилагат най-вече към:

  • Оценяване на риска за сигурността на информацията чрез преглед на активите, идентифициране на потенциалните заплахи към тях, преценка за текущия риск, действия за неговото намаляване и управление

  • Управление на хората, което да осигурява защита на информацията и конфиденциалност

  • Прилагане на действия за защитна на физическо ниво, както по отношение на контрол на достъпа, така и за защита на активите от природни фактори, включително наводнение, пожар и подобни

  • Прилагане на мерки и контроли за защита и управление на логическия достъп до мрежи и устройства, включително бекъп, защита от вируси и зловреден софтуер, външни и вътрешни атаки, контрол на правата за достъп, контрол на мрежовите услуги, сигурност на облачните услуги и други.

  • Осигуряване на сигурността на информацията още от най-ранните етапи при разработване на разработка на софтуер и проектиране на хардуер

  • Процедури за реакция, анализ и докладване на инциденти, свързани със сигурността на информацията

  • Осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до информационните активи, а оттам и способността на организацията да извършва своята дейност

Каква е разликата между ISO/IEC 27001:2013, EN ISO/IEC 27001:2017 и ISO/IEC 27001:2022?

Числото след двоеточието е годината на издаване, а буквените абревиатури преди ISO са на регионални (EN=Европейска норма) или национална (БДC=Български държавен стандарт, DIN=Немска индустриална норма).

Та накратко, първите две са едно и също, а третото е почти същото :)

ISO/IEC 27001:2022 е най-новата версия на стандарта. Предходните остават в сила до 31.10.2025, когато изтича преходния период.

Защо е нужна сертификация по ISO/IEC 27001:2022?

Сертификацията по ISO/IEC 27001:2022 осигурява доверие във всички настоящи и потенциални заинтересовани страни в способността на организацията ефективно да предостави надеждно ниво на сигурност на информацията.

Тя доказва, че техническите мерки за защита на личните данни (GDPR) се прилагат. Освен това, ISO/IEC 27001 е база за доказване на съответствие по стандартите ISO/IEC 27701 за управление на неприкосновеността на личната информация, ISO 27018, който е кодекс за добри практики за защита на личната информация за идентифициране (ЛИИ) в обществени облаци.

Накратко – осигурява достъп до пазари и доверие в обществото.

Как да получите сертификат по ISO/IEC 27001:2022?

Сертификацията по ISO/IEC 27001:2022 е резултат на одит (проверка) за прилагането на изискванията на стандарта в организацията. Одитът за сертификация се извършва от акредитиран за това орган по сертификация, например от нас. Прилагането на изискванията се осъществява чрез редица вътрешно фирмени и външни документи и практики, съобразени с Политика и насочени за постигане на цели по сигурността, които общо се наричат система за управление.

Колко струва сертификацията по ISO/IEC 27001:2022?

Разходите зависят от размера на организацията, нейната дейност и брой на работни площадки, някои други фактори, но също така и значително от избрания орган за сертификация.

Какво е важно, когато избирам орган по сертификация?

Сертифициращата организация да има изискуемата от закона акредитация. В България агредитиращият орган е ИА „БСА“, като се приемат за еквиваленти акредитациите, признати IAF и ЕА.

Реално, Сертификация под акредитация от ИА "БСА" е валидна и призната в цял свят.

Сертифициращата организация да разполага с адекватен персонал, с който да можете да работите ефективно и приятно.

ISO27001.BG e информативен сайт, създаден от Alpha Quality Certificaction